2012 BMW 116

Da jeg skulle selge bilen min ville jeg gjerne sette bort oppdraget, både fordi jeg ikke skulle bytte inn i ny, eller hadde tid eller kunnskap til å utforme annonse, besvare henvendelser og ikke minst forsikre meg om at avtale om salg, omregistrering og betaling foregikk korrekt.
Jeg fant frem til Bjerke Bil ved en tilfeldighet, og er veldig glad for det i dag. Steffen Bjerke er en positiv, profesjonell og tillitsskapende bilselger, som utførte oppdraget helt i henhold til alt vi var enige om. Det eneste jeg gjorde var å signere. Tusen takk for vel utført oppdrag!